webinaria

NGO.MAZOWIA.COM 2017

Jesteśmy fajni i nie wykluczamy nikogo. Na pewno? Równość jest dla nas ważna i robimy wszystko, by zadbać o dostępność dla wszystkich. Wszystko? Nasze biuro jest w niedostępnym miejscu, na razie nic na to nie poradzimy, więc skupiamy się na czym innym. Nic nie poradzimy?
Dostępność zaczyna się i kończy na ludziach. Porozmawiamy o tym, jak wiele od nas zależy, jak świetnie można zadbać o dostępność w naszej codziennej działalności i dlaczego warto to robić. Zastanowimy się nad sposobami, narzędziami i nad tym, czy zawsze warto rzucać się z motyką na słońce.
Webinarium prowadzi Maciek Augustyniak z Fundacji Polska Bez Barier.

Choć w Waszej organizacji gracie do jednej bramki, zapewne nieraz zdarzają się Wam różnice poglądów. Konflikty są naturalną częścią życia zespołu, ale – o ile nie zadba się o nie w odpowiedni sposób – potrafią negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie. W czasie webinarium poznacie metodę Porozumienia bez przemocy Marshalla B. Rosenberga i dowiecie się, jak wykorzystywać ją w codziennej pracy. Odpowiemy sobie na pytania: W jaki sposób komunikujemy się w naszych organizacjach? Jak rozmawiać ze sobą w sytuacji konfliktowej? Co robić, kiedy emocje biorą górę? I wreszcie – jak wykorzystać konflikt, żeby poprawić funkcjonowanie zespołu? Na konkretnych przykładach przyjrzymy się popularnym w naszej kulturze wzorcom komunikacji i zastanowimy się, jak je zmienić, by służyły porozumieniu, a nie podziałom.

Webinarium prowadzi Izabela Meyza – antropolożka kultury. Absolwentka kulturoznawstwa i szkoły trenerów STOP, edukatorka związana z trzecim sektorem. Jako autorka programów edukacyjnych i trenerka współpracuje z organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną i dialogiem między różnymi grupami. W swojej pracy inspiruje się koncepcją porozumienia bez przemocy Marshalla arier.

Inteligentne specjalizacje, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zasada konkurencyjności, strategia rozwoju Mazowsza, generator wniosków Sowa, generator wniosków Mewa, ustawa wdrożeniowa – jak się w tym nie zagubić i jak skorzystać z szansy jaką daje organizacjom Europejski Fundusz Społeczny w perspektywie 2014-2020?

Podczas webinarium omawiane są możliwości pozyskania środków na projekty przyczyniające się do rozwoju społecznego Mazowsza oraz sposoby radzenia sobie z najczęściej spotykanymi utrudnieniami, z którymi mierzą się organizacje planujące projekty EFS.

Webinarium prowadzi Artur Wywigacz – autor i koordynator projektów związanych z edukacją i integracją społeczną. Członek komisji oceniających wnioski o dofinansowanie. Od wielu lat związany z rozwojem potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych m.in. jako doradca i animator regionalnego ośrodka EFD i Centrum doradczego Eurodotacje.

Czy zastanawiasz się jak realizować projekty i działania tak, aby wzmacniały osoby z myślą, o których są realizowane? Empowerment to zasada i sposób działania, który to umożliwia.

Czy to możliwe? Jak to robić? Jak korzystać z wiedzy i doświadczenia osób, dla których planowane są działania? Na te pytania odpowiemy podczas webinarium. Będzie to okazja do tego, by dowiedzieć się czym dokładnie jest empowerment, zastanowimy się też jak go uwzględniać na każdym etapie realizacji projektu.

Webinarium prowadzi Justyna Dubanik – animatorka, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka. Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w animowaniu pracy grupy oraz facylitacji procesów grupowych. Autorka i realizatorka wielu projektów społecznych. Współautorka programu rozwoju kompetencji self-advokackich dla liderek i liderów środowiska osób głuchoniewidomych.

Porozmawiamy o widocznych i niewidocznych grupach w polskim społeczeństwie i o relacjach między tymi grupami. Przyjrzymy się mechanizmom, które dzielą ludzi i umożliwiają dyskryminację. Poznamy mechanizmy, które można wykorzystać do tego, aby zmniejszać uprzedzenia i podziały. Zastanowimy się, jak tożsamość (i przynależność do różnych grup) może wpływać na pracę. Co robić, żeby niezamierzonym efektem działań nie było reprodukowanie stereotypów, uprzedzeń i wykluczeń? Jak efektywnie integrować? Czego uczy nas różnorodność? Między innymi na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas webinarium.

Webinarium prowadzi Lena Rogowska – trenerka równościowa, animatorka kultury. Od 2006 roku działa w Stowarzyszeniu Praktyków Kultury, którego jest współzałożycielką i prezeską zarządu. Pracuje w różnych środowiskach – małych i dużych miejscowościach, szkołach, ośrodkach dla uchodźców, zakładach poprawczych, szpitalach. Używa narzędzi facylitacyjnych i perfomatywnych (storytelling, spoken word, video, muzyka, teatr), aby działać na rzecz integracji, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Pracuje z instytucjami (biblioteki, domy kultury, szkoły) ucząc prowadzenia działań włączających i integrujących.


NGO.MAZOWIA.COM 2016

Webinarium dotyczy zagadnień związanych z działaniem i obsługą mediów społecznościowych oraz wykorzystaniem ich m.in. do kampanii marketingowych oraz budowania wizerunku i promocji organizacji w Internecie (np. Facebook, Instagram, Twitter).

Webinarium obejmuje zagadnienia związane z prezentacją wybranych narzędzi internetowych ze szczególnym uwzględnieniem tych bezpłatnych, ich funkcjonalności i przydatności w codziennej pracy organizacji. W trakcie webinarium uczestnicy poznają przydatne oprogramowania dostępne w pełni lub częściowo otwartej licencji, konkretne narzędzia internetowe oraz wiedzę jak z nich korzystać w codziennej pracy (np. doodle, kalendarze i narzędzia Google, freshmail, Clickwebinar).

Webinarium dotyczy nowoczesnych form i metod współpracy z interesariuszami organizacji pozarządowych, odpowiada na pytanie jak motywować i aktywizować ludzi do działania poprzez wykorzystanie nowych mechanizmów, prezentuje nowoczesne i innowacyjne metody działań, które możemy wykorzystać w naszej codziennej pracy i realizowanych projektach (np. system motywacyjny celujący w trwałą aktywizację beneficjentów, wykorzystanie w tym roku gry Surrogates przy akcji WOŚP).

Webinarium obejmuje zagadnienia związane z Fundrasingiem internetowym – odpowiada na pytanie jakie są dostępne narzędzia fundraisingowe w sieci, jak i kiedy najlepiej z nich korzystać (np. crowdfunding).