Raport z diagnozy sytuacji osób starszych w Ciechanowie i okolicach

Prezentowany raport z diagnozy sytuacji osób starszych w Ciechanowie i okolicach jest integralną częścią projektu „Senior PoMocny w Partycypacji – Ciechanowska Grupa Inicjatywna”, prowadzonego przez Federację MAZOWIA we współpracy z Fundacją Edukacyjno-Sportową reGeneracja. Raport ma być przyczynkiem do dialogu w formie spotkania konsultacyjnego pomiędzy stroną społeczną, na którą w przypadku tego projektu składają się osoby powyżej 60. roku życia, a instytucjami jednostek samorządu terytorialnego. Ma stworzyć narzędzie do rozmowy, nadać jej kierunek i podstawy w postaci pozyskanych opinii, faktów i propozycji.

28/07/2017