Model tworzenia lokalnych grup inicjatywnych na rzecz osób starszych

Publikacja jest narzędziem przygotowującym różnego typu grupy do brania udziału w procesie partycypacji społecznej – diagnozowania sytuacji, proponowania rozwiązań zastanych problemów i negocjowania ich z innymi uczestnikami życia społecznego.

28/07/2017