Mazowia dla Mazowsza. Raport

W 2018 roku Federacja Mazowia realizowała projekt „Mazowia dla Mazowsza”. Na bazie spotkań z organizacjami pozarządowymi z całego województwa został przygotowany raport „MAZOWIA DLA MAZOWSZA. DIAGNOZA SYTUACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2018 ROKU”

Zachęcamy do lektury!

Raport do pobrania TUTAJ

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

08/08/2019