Informator o warszawskich ciałach dialogu społecznego

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżyć czytelniczkom i czytelnikom warszawską strukturę dialogu społecznego. Pierwsza część informatora poświęcona jest przedstawieniu poszczególnych ciał dialogu, ich funkcji, zadań i sposobów funkcjonowania. Druga część dotyczy praktycznego wymiaru ich działań – tego, w jaki sposób wybrane komisje dialogu społecznego realizują swoje przedsięwzięcia oraz, jak organizują swoją pracę. Jest to katalog dobrych praktyk, który zdaje sprawę z różnorodności definiowania zadań w ramach ciał dialogu i rozmaitości używanych do ich realizacji narzędzi. Mamy nadzieję, że nasz informator stanie się inspiracją dla warszawskich komisji i wskaże im nowe kierunki działania.

27/11/2017