Skuteczne i profesjonalne NGO. Standardy formalno-organizacyjne w zakresie zarządzania

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, które są komplementarne wobec siebie. W pierwszej części przybliżymy standardy formalno-organizacyjne w czterech podstawowych obszarach związanych z procesem zarządzania organizacją. W drugiej części opracowania zamieściliśmy opis dobrych praktyk i praktycznych porad w wymienionych wyżej obszarach, stanowią one uzupełnienie proponowanego katalogu standardów.02/10/2017