The Institute of Strategy and Development Poland Foundation

Adres: Żurawia 6/12, Warszawa, Polska
Adres: Żurawia 6/12, Warszawa, Polska

Misją The Institute of Strategy and Development Poland Foundation jest przede wszystkim budowa silnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie dialogu społecznego, prowadzenie działań edukacyjnych podnoszących jakość komunikacji oraz wspieranie promocji polskie przedsiębiorczości i innowacji na obszarze Unii Europejskiej. Nadrzędnym celem Fundacji jest budowanie pomostów łączących różne środowiska a inicjując ważne społecznie tematy Fundacja wskazuje pola, w których potrzebny jest dialog.