Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw

Adres: Żuromin, ul. Szkolna 11
Adres: Żuromin, ul. Szkolna 11

Żuromińskie Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw powstało w 2014r i jest organizacją pozarządową skupiającą ludzi aktywnych, artystów, samorządowców i wszystkich chcących realizować się  poprzez różne działania i akcje.   

więcej o naszych działaniach na facebook’u

Napisz do nas wagoninicjatyw@gmail.com