Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

Adres: Plewki 19 07-210 Długosiodło, Polska
Adres: Plewki 19 07-210 Długosiodło, Polska

Inicjujemy działania pobudzające aktywność społeczności lokalnej rozwijając w niej kreatywność i przedsiębiorczość. Zmieniamy oblicze wsi i łamiemy stereotypy. Z nami wieś może być nowoczesna!