Stowarzyszenie Terapeutów

Adres: Białostocka 9, Praga-Północ 03-741 Warszawa, Polska
Adres: Białostocka 9, Praga-Północ 03-741 Warszawa, Polska

Celem Stowarzyszenia Terapeutów jest pomoc osobom i środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym, prowadzenie programów i placówek na rzecz osób z autyzmem, profilaktyka zaburzeń więzi, kształtowanie prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych, prowadzenie staży zawodowych oraz szkoleń dla osób i służb zainteresowanych terapią i rehabilitacją i readaptacją społeczną