Stowarzyszenie Made in Bończa

Adres: 05-660 Bończa, Polska
Adres: 05-660 Bończa, Polska

Stowarzyszenie skupia mieszkańców Bończy, którzy postanowili sformalizować prowadzone od kilku lat działania społeczne i w 2018 roku zarejestrowali Stowarzyszenie Made in Bończa. W skład zespołu wchodzą lokalni aktywiści, których łączy miejsce zamieszkania oraz chęć działania. Misją organizacji jest aktywizacja i integrowanie środowiska lokalnego w działaniach na rzecz dobra wspólnego. Stowarzyszenie skupia się na budowaniu tożsamości lokalnej w oparciu o tradycje regionu.