Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Adres: Warszawska 4 05-240 Tłuszcz, Polska
Adres: Warszawska 4 05-240 Tłuszcz, Polska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celu niezarobkowym, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD).