Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego

Adres: Prymasa Augusta Hlonda 2B, Warsaw, Poland
Adres: Prymasa Augusta Hlonda 2B, Warsaw, Poland

Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego  jest organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego działającą  na  Mazowszu  Północnym  od 2014 r.  Stowarzyszenie zajmuje się upowszechnianiem  historii Polski z naciskiem  na historię XIX i XX wieku, kultywowaniem pamięci o niezłomnych Polakach, Patriotach i Społecznikach, integracją i aktywizacją środowiska na rzecz kultywowania lokalnej historii i tradycji Mazowsza Północnego. Przeprowadza działania na rzecz ochrony  obiektów dziedzictwa narodowego i kulturowego  Mazowsza Północnego. Prowadzi działalność edukacyjną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspomaga  kombatantów, działaczy  społecznych na rzecz niepodległego Państwa Polskiego oraz wspiera  ich  rodziny w trudnych sytuacjach losowych. Działa na rzecz dialogu i współpracy pomiędzy krajami UE i pozostałymi. Kontynuuje współpracę  krajową i międzynarodową w zakresie realizacji celów statutowych.