Stowarzyszenie Boris Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

Adres: Warecka 4/6 00-001 Warszawa, Polska
Adres: Warecka 4/6 00-001 Warszawa, Polska

BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego.