Stowarzyszenie AXA

Adres: Rysie 17 B, Rysie
Adres: Rysie 17 B, Rysie

Stowarzyszenie AXA – działa na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, promocji kultury i sztuki, ułatwieniu dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki.