Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander”

Adres: Księżycowa 5, 05-192 Cieksyn, Polska
Adres: Księżycowa 5, 05-192 Cieksyn, Polska

Głównymi celami i podejmowanymi działaniami Stowarzyszenia są: – aktywizacja i animacja społeczności lokalnej, podniesie atrakcyjności turystycznej gminy  oraz waloru estetycznego krajobrazu, – zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problematykę ekologiczną, – wyznaczenie miejsc wydarzeń artystycznych na terenie gminy  oraz spotkań społeczności gminy Nasielsk, – pokazanie nowego oblicza starych, zapomnianych przedmiotów, zawodów, rzemiosł, ożywienie wspomnień, podkreślenie znaczenia dla społeczeństwa lokalnego ludzkich umiejętności i talentów.