Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury

Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury zostało założone 23 listopada 2000 r. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Powiatu Łosickiego oraz upowszechnianie i promocja kultury w kraju i za granicą. Naszą misją jest promocja talentów artystycznych naszego regionu, jak również wzajemna pomoc i organizacja imprez kulturalnych, które przekazują jakże bogatą tradycję i kulturę naszego regionu. Dzięki takiej współpracy nasze lokalne dziedzictwo kulturowe jest stale pielęgnowane i pomnażane.

 

Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury jest organizacją skupiającą w swych szeregach przedstawicieli instytucji kulturalnych, Od wielu lat współpracuje również z jednostkami samorządu terytorialnego. Posiadamy bogate doświadczenie w organizacji licznych wystaw, imprez kulturalnych, promujemy lokalną kulturę.