Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -ECHO-

Adres: Grójecka 65A 02-094 Warszawa, Polska
Adres: Grójecka 65A 02-094 Warszawa, Polska

Misją Fundacji ECHO jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem, która polega na wspólnym, codziennym działaniu, wzajemnym szacunku i współpracy. To dawanie i branie, wspólne przeżywanie sukcesów i porażek, radości i smutków, tworzenie jednej Wielkiej Rodziny.