Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

Adres: Henryka Sienkiewicza, 09-100 Płońsk, Polska
Adres: Henryka Sienkiewicza, 09-100 Płońsk, Polska

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze to stowarzyszenie mające na celu wspieranie rozwoju miejscowości z 11 gmin powiatu płońskiego: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą (gmina miejsko – wiejska) Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski, Raciąż (gmina wiejska) i miasto Raciąż (gmina miejska). Łączna powierzchnia terenu wynosi 136 819 ha, liczba mieszkańców 66 tysięcy.  Pomoc Lokalnej Grupy Działania skierowana jest do mieszkańców gmin obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, w szczególności mikro i małych przedsiębiorców, rolników, twórców, przedstawicieli organizacji i instytucji, lokalnych liderów i wszystkich, którzy mają pomysł na rozwój regionu i poprawę jego atrakcyjności. Jednym z głównych zadań jest waloryzacja zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu poprzez promowanie dziedzictwa i walorów tej ziemi, a także umożliwienie mieszkańcom realizacji projektów z funduszy unijnych. Stawiamy na rozwój przedsiębiorczości i turystyki w naszej niezwykle ciekawej i pełnej zabytków ziemi, leżącej blisko stolicy Polski – Warszawy. Zachęcamy do odwiedzenia miejscowości powiatu płońskiego, które można poznać jadąc na rowerach, konno, samochodem, płynąc kajakiem lub wędrując pieszo. Poznamy tu niesamowite miejsca związane z historią Polski i wspaniałe zabytki: drewniane kościoły, stare grodziska, dwory szlacheckie oraz wiekowe domy mieszkańców. Znajdują się tu także dwa rezerwaty przyrody „Noskowo” i „ Dziektarzewo” oraz Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Pólka – Raciąż, wydzielone z uwagi na wyjątkową  florę i faunę. 

Różne formy rekreacji zapewniają płynące przez powiat płoński rzeki Wisła, Wkra, Płonka, Łydynia, Raciążnica mająca początek w Działdowie a także Sona uwieczniona w poezji Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Był to poeta, teoretyk literatury, filozof uhonorowany przez papieża Urbana VIII laurami, najbardziej prestiżową dekoracją poetów tamtych czasów, porównywalną dziś z Nagrodą Nobla. Jednym z bogactw Ziemi Płońskiej są lasy pełne zwierzyny, jagód i grzybów. Na odpoczynek zapraszają liczne gospodarstwa agroturystyczne oferujące noclegi i smaczne regionalne potrawy. Rezerwaty przyrody, czyste powietrze, bogactwo zieleni, atrakcyjne krajobrazowo tereny położone nad czystymi rzekami czynią z naszego obszaru Zielone Płuca Polski w samym Sercu Mazowsza. 

Nasze główne cele: 

  • Rozwój gospodarczy obszaru LGD–Przyjazne Mazowsze w oparciu
    o przedsiębiorczość 
  • Rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców, bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych 
  • Pobudzenie aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców 

 

Nasze cele wpisują się w Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze

Ul. H. Sienkiewicza 11

09-100 Płońsk

Tel. +48 23 661 31 61

e-mail: biuro@lgdpm.pl