Fundacja Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce

Adres: Grójecka 194/5, Warszawa, Polska
Adres: Grójecka 194/5, Warszawa, Polska

Fundacja powstała w 2015 roku. Działa na rzecz integracji Wietnamczyków w Polsce. Podejmuje inicjatywy edukacyjne i kulturalne dla propogowania dialogu międzykulturowego i kształtowania postaw otwartości wobec odmienności wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, Polaków i cudzoziemców. Prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu oraz wzmacniania kompetencji kulturowych Wietnamczyków.