Fundacja TUS

Adres: ul. Górska 17, 00-740, Warszawa
Adres: ul. Górska 17, 00-740, Warszawa

Misją Fundacji TUS  jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia. Wspierają ch w wejściu na rynek pracy. Prowadzą Niepełnosprawnik. Należą do Koalicji na Rzecz Równych Szans, działającej w celu poprawy polskiego prawa antydyskryminacyjnego.