Fundacja Strefa Szkoleń

Adres: ul. Hoża 86
Adres: ul. Hoża 86

Pomagamy mikro, małym i średnim firmom w obszarach związanych z ich rozwojem poprzez transfer wiedzy i know-how oraz rozwój kompetencji i umiejętności ich pracowników.

Do naszych głównych celów należą:

  • Promowanie idei przedsiębiorczości.
  • Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zwiększania ich konkurencyjności na rynku (lokalnie oraz globalnie).
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem, a także osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
  • Promocja nauki i przedsiębiorczości szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz osób w grupie wiekowej „50+”.
  • Podnoszenie standardów jakości życia w społeczeństwie poprzez promowanie idei work-life integration.
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.