Fundacja Rozwoju Żeglugi Śródlądowej REJS

Adres: Słowackiego 38/46, Warszawa, Polska
Adres: Słowackiego 38/46, Warszawa, Polska

Fundacja REJS,

Fundacja Rozwoju Żeglugi Śródlądowej REJS swoje działania kieruje na rzecz rozwoju śródlądowej żeglugi pasażerskiej oraz turystyki i rekreacji wodnej na polskich rzekach.

Chcielibyśmy odbudować tradycję budowy nowoczesnych statków żeglugi śródlądowej, z której słynęły niegdyś polskie stocznie. Jednocześnie ze względu na warunki żeglugowe na naszych rzekach planujemy przywrócić im statki o napędzie bocznokołowym i tylnokołowym, które świetnie sobie radziły z płyciznami oraz meandrami nurtów naszych  rzek.

Obecnie Fundacja REJS prowadzi budowę nowoczesnego, aluminiowego katamaranu o bardzo małym zanurzeniu zabierającego na pokład 100 pasażerów, który będzie pływał po warszawskiej Wiśle.