Fundacja Pro Cultura

Adres: Sybilli 11, Warszawa, Polska
Adres: Sybilli 11, Warszawa, Polska

Fundacja Pro Cultura powstała w 2003 roku. Propaguje wiedzę i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju kultury i technologii społeczeństwa informacyjnego.

Kluczowe obszary działalności to:

  • kultura;
  • edukacja;
  • badania;
  • technologie (społeczeństwa informacyjnego).

Fundacja wspiera twórców i odbiorców w świadomym uczestnictwie w kulturze. Rozwija cyfrową przestrzeń kulturową i edukacyjną. Bierze udział w dialogu i kreowaniu zmian w kulturze i edukacji. Analizuje trendy, potrzeby oraz kierunki rozwoju kultury, edukacji i technologii społeczeństwa informacyjnego. Chroni dziedzictwo materialne i niematerialne.