Fundacja Nika

Adres: Warszawska 21d/36, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polska
Adres: Warszawska 21d/36, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polska

Fundacja podejmuje aktywność na polu szeroko rozumianego propagowania kultury, sztuki i działalności artystycznej. Koncentrujemy się na upowszechnianiu i pielęgnowaniu polskiej kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, jednak nie zapominamy o kulturze i sztuce światowej. Projekty realizowane w tym obszarze przybliżają odbiorcom te dziedziny, a także zachęcają do współuczestniczenia w praktycznych działaniach twórczych.