Fundacja na rzecz zbliżania kultur „OPEN ART”

Adres: ul. Marszałkowska 85/48, Warszawa
Adres: ul. Marszałkowska 85/48, Warszawa

Fundacja na rzecz zbliżania kultur „OPEN ART” jest niekomercyjną organizacją pozarządową, powołaną przez Eugeniusza Malinowskiego – aktora i muzyka, oraz przez Ewę Goc – managera artystycznego, jako kontynuacja wieloletniej współpracy, polegającej na realizacji projektów artystycznych i społecznych.

Fundacja została powołana do życia w maju 2010 roku a od 2016 roku jest Organizacją Pożytku Publicznegoo.
Misją Fundacji jest upowszechnianie i promowanie wielokulturowości, udostępnianie dóbr kultury narodowej i etnicznej wszystkich narodów i mniejszości, oraz wielonarodowa i wielokulturowa integracja społeczna jak w Polsce tak i po za jej granicami. 

Fundacja realizuje swoją misję poprzez realizację przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i społecznych. Fundacja „OPEN ART” stawia sobie za cel otwierania nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej, integrację wielokulturowych środowisk twórczych, zbliżanie kultur i społeczeństw przez organizację wydarzeń artystycznych, wspieranie i popularyzację przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, edukację kulturową i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez wolny dostęp do dóbr kultury.
Od samego początku, od 2010 roku Fundacja jest organizatorem dwóch corocznych festiwali:
Międzynarodowy Festiwal im. Włodzimierza Wysockiego „Tropami Wysockiego – pieśni narowiste” w ramach którego m.in. odbywa się Konkurs Otwarty na interpretacje utworów Włodzimierza Wysockiego w dowolnym języku. https://www.facebook.com/MFPiPWW/

Co roku organizujemy także imienne nasze wydarzenie którym jest Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur. Festiwal jest prawdziwym świętem gościnności wielu narodów i kultur jak zamieszkałych w Polsce tak i gości zagranicznych, jest to także święto gatunków sztuki i branż artystycznych, w ramach Festiwalu zawsze się odbywa także „Jarmark Zbliżania Kultur”, a jeden z kilku dni festiwalowych zawsze jest poświęcony dzieciom – „Dzieci dla zbliżenia kultur”. https://www.facebook.com/MFZK.openart/

Głównym celem wszystkich naszych wydarzeń jest zbliżanie różnych kultur etnicznych i narodowości, jak polskich tak i zagranicznych, znajdujących się jak tymczasowo tak i na stałe w Polsce. Wspieramy w naszych działaniach edukację kulturową, organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych, takich jak koncerty, spektakle teatralne, wystawy, plenery, warsztaty, prezentacje, festyny, festiwale, konkursy, szkolenia i spotkania artystyczne. Dołączamy nieraz gościnnie do organizacji podobnych wydarzeń organizowanych przez partnerskie organizacje o zbliżonym profilu.