Fundacja FURU

Adres: św. Wincentego 128 e, Warszawa, Polska
Adres: św. Wincentego 128 e, Warszawa, Polska

Fundacja FURU jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w czerwcu 2012 roku, kontynuującą działania artystów i animatorów kultury wchodzących w skład Kolektywu Artystycznego FURU, Grupy Artystycznej Bajarki oraz Teatru Tańca Latiga. Współpracują z nami również inni niezależni artyści, pedagodzy, animatorzy, naukowcy i instytucje.
Celem Fundacji jest szerzenie i popularyzowanie kultury i sztuki oraz wspieranie działalności w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego.