Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Adres: Katowicka 31, Warszawa, Polska
Adres: Katowicka 31, Warszawa, Polska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) działa już ponad 26 lat – dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się życiem. Wspiera rodziców i opiekunów w ich drodze do dobrego rodzicielstwa, a także profesjonalistów na co dzień pracujących z dziećmi.