Fundacja Atalaya

Adres: Wolska 66/39 01-134 Warszawa, Polska
Adres: Wolska 66/39 01-134 Warszawa, Polska

Fundacja działa przede wszystkim w obszarze edukacji. Wspiera osoby dorosłe, młodzież i dzieci w projektowaniu i realizowaniu własnej ścieżki rozwoju, zgodnie z misją rozwoju przez całe życie. Swoje działania kieruje w szczególności do placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych.