Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego zostało założone w 2013 r. przez organizacje pozarządowe z terenu powiatu pruszkowskiego. Naszym głównym celem było i jest przede wszystkim budowanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Drugim ważnym celem jest poprawa warunków działania dla organizacji pozarządowych poprzez np. inicjowanie i współtworzenie nowych narzędzi prawnych, z których mogą skorzystać organizacje z naszego terenu.