Federacja Inicjatyw Oświatowych

Adres: Filtrowa 67 02-055 Warszawa, Polska
Adres: Filtrowa 67 02-055 Warszawa, Polska

Federacja Inicjatyw Oświatowych wspiera społeczności lokalne w ratowaniu szkół przed zamknięciem, w zakładaniu stowarzyszeń i prowadzeniu przez nie szkół i przedszkoli – poprzez poradnictwo, mediacje, dostarczanie materiałów i ułatwianie wymiany doświadczeń. Zachęca do tworzenia w oparciu o szkoły wielofunkcyjnych ośrodków rozwoju wsi.