Bank Żywności w Ciechanowie

Adres: Śmiecińska 9, Ciechanów, Polska
Adres: Śmiecińska 9, Ciechanów, Polska

Głównym celem działalności Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie jest zapobieganie marnowaniu żywności przez pozyskiwanie jej od producentów, dystrybutorów i rolników oraz nieodpłatne przekazywanie żywności osobom najuboższym  za pośrednictwem  organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych.

Swoje działania skupiamy również na edukowaniu w zakresie nie marnowania oraz wyzwalaniu postaw poszanowania żywności a także promocji i organizacji wolontariatu.

Nasze cele realizujemy przede wszystkim poprzez:
  • Budowanie współpracy z producentami i dystrybutorami żywności
  • Zbiórki żywności organizowane w punktach handlowych przed świętami Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia. W tym czasie nasi wolontariusze zbierają żywność na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
  • Kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwu problematykę marnowania żywności oraz niedożywienia. Należą do nich takie akcje jak: Strajk Żywności, warsztaty i prelekcje w szkołach