Fundacja Działaj do Woli

Fundacja Działaj do Woli powstał w 2019 roku w Woli Cygowskiej. Jej głównymi celami są działania na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich i aktywizowanie ludności wiejskiej, a także wspieranie rozwoju edukacji, oświaty, wychowania i sportu.