zespół

Anna Czyżewska
Prezeska Zarządu
etnografka
Od 10 ponad lat pracuje w trzecim sektorze. Ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, roczny program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy oraz Szkołę Treningu Grupowego. Przez 10 lat związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” oraz Pracownią Duży Pokój. W latach 2012 – 2015 była członkinią Społecznej Rady Kultury przy Prezydent m.st. Warszawy. W latach 2017-2018 w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych pracowała z warszawskimi komisjami dialogu społecznego. Koordynatorka projektu „Mazowia dla Mazowsza”.
 
Paulina Tramecourt
Wiceprezeska Zarządu
 

Animatorka działań o wymiarze lokalnym, wieloletnia wolontariuszka zaangażowana w sprawy lokalne. Od 2008 roku prezeska Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy, które ma na celu poprawę jakości szeroko pojętej oferty edukacyjnej w gminie Kampinos. Koordynatorka grup wolontariackich przy stowarzyszeniu z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z wolontariuszami. Propagatorka i twórczyni wolontariatu młodzieżowego skupionego wokół Parków Narodowych, pasjonatka ekstremalnych podróży, zwolenniczka synergii w działaniach, uzależniona od pisania i realizacji projektów społecznych. Z wykształcenia ekonomistka, obecnie studentka Collegium Civitas na kierunku Coaching i Psychologia Społeczna, z zamiłowania ceramiczka związana z Domem Pracy Twórczej w Granicy.
 
Dorota Lenarczyk
Członkini Zarządu

Absolwentka Szkoły Liderów PAFW, kursów dla managerów ngo PROMENGO, FIMANGO, koordynatorka Programu Działaj Lokalnie, Animatorka Lokalnych Partnerstw PAFW. Od 2009 roku wspiera organizacje i grupy nieformalne z powiatu grójeckiego organizując szkolenia, a także prowadząc szkolenia z planowania projektów i pozyskiwania środków. Pracuje także w Urzędzie Miejskim w Warce jako Specjalistka  ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i rozwoju gminy – doświadczenie z pracy w samorządzie wykorzystuje w relacjach z III sektorem. Jako animatorka lokalna wsparła zawiązanie się kilkunastu grup senioralnych i kilkunastu organizacji pozarządowych. Współpracuje z ok. 20 grupami senioralnymi, ok. 30 KGW i 20 ngo w powiecie grójeckim. Jest jedną z inicjatorek Partnerstwa Jabłkowa Warka kontynuowanego od 2017 roku oraz inicjatorką i koordynatorką Szlaku Jabłkowego. Jest także Koordynatorką Sieci Społeczników Powiatu Grójeckiego i Sieci Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego.  Kieruje biurem Stowarzyszenia W.A.R.K.A.
 
Grażyna Nartowska-Kijok
Dyrektorka Biura
ekonomistka
Absolwentka SGH w Warszawie. Od 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi. W latach 2008-2011 Prezes Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych. Od 2011 r. Prezes Fundacji „GOTOWI – START” . Autorka pomysłów i wniosków dotacyjnych, a także koordynator projektów dotyczących dzieci i młodzieży, środowiska osób niewidomych i słabowidzących oraz osób bezdomnych, w większości w partnerstwie z innymi organizacjami. Od 2017 r. Członek Rady Fundacji Niewidomych Żeglarzy „ŚLEPA KURA”. Doradca CSR PARPu. Wolontariusz w projekcie Warszawskiego Instytutu Bankowości – „BAKCYL” – obejmującego edukację finansową młodzieży we współpracy ze szkołami. Doświadczony menadżer w firmach branży finansowej.
 
Martyna Studzińska
Badaczka/Trenerka

Od ponad 12 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu działań skierowanych do uczniów i nauczycieli, aktywizowaniu społeczność lokalnej. Jako doświadczona trenerka ma za sobą ponad 450 godzin szkoleń i warsztatów, w tym dotyczących współpracy w zespole, prowadzenia wolontariatu, działań włączających seniorów. Jako badacz jakościowy bierze udział w badaniach sytuacji organizacji pozarządowych na terenie woj. mazowieckiego. Ma doświadczenie w ewaluacji różnorodnych programów wsparcia organizacji pozarządowych i mieszkańców Towarzyszy organizacjom w weryfikacji dotychczasowych działań i określenie celów na kolejne lata. Z chęcią prowadzi działania międzypokoleniowe oraz aktywizujące osoby 55+.
 
Magdalena Kisiel
Koordynatorka projektów/Specjalistka ds. rozliczeń

Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, ukończyła studia podyplomowe NGO Master – MBA dla organizacji pozarządowych” oraz „Zarządzanie Projektami metodą Prince 2”.Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz realizacji projektów finansowanych z różnychźródeł (środki unijne, PFRON, UM i inne). Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w realizacji działań z obszaru edukacji, aktywizacji społecznej, zawodowej i kulturalnej osób z różnymi typami niepełnosprawności. Od 4 lat zaangażowana w realizację projektów skierowanych do organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego, w obszarze edukacji, wsparcia, rzecznictwa oraz wymiany doświadczeń.