polityka prywatności

RODO w działalności FEDERACJI MAZOWIA

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na działalność mi. in. organizacji i stowarzyszeń – w tym Federacji Mazowia – bowiem realizując nasze działania zbieramy i przetwarzamy dane osobowe darczyńców, pracowników, wolontariuszy i usługobiorców.

Aby  zapewnić wiedzę i poczucie bezpieczeństwa we współpracy z Federacją poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania  danych osobowych zgodnie z RODO.

Dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko,  adres, telefon, identyfikator internetowy stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Federacja Mazowia, 00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 6 lok. 22

Podstawa i cel przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Dane osobowe związane z uczestnictwem w realizowanych przez nas projektach zawierają: imię, nazwisko, nr telefonu i adres email, nazwę organizacji, w której pracujesz. Będą one przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji zadań publicznych oraz poddania się ewentualnej kontroli wykonania zadania publicznego ze strony grantodawców.

Zasady przetwarzania danych

Dane osobowe w Federacji przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, a w innym przypadku przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych, tj. do 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zamknięcie zadania publicznego.

W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Przetwarzaniem danych zajmują się pracownicy upoważnieni do tego przez Administratora oraz odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych.

Przekazywanie danych

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty grantodawcze zgodnie z zapisami właściwych umów. Dane mogą być przekazywane jedynie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom -instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane przysługują określone uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez Federację.

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.

Dodatkowe pytania

Pod adresem e –mail – możesz zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i uprawnień.

Pliki Cookies

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:

W tym Serwisie „ciasteczka” wykorzystywane są w celu:

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy w Twojej przeglądarce.