nasi eksperci

Michał Bargielski
socjolog | ewaluator
Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działania Federacji wspiera wiedzą i informacjami wynikającym z badań prowadzonych w wielu częściach Mazowsza, a także doświadczeniem w prowadzeniu badań ewaluacyjnych programów publicznych. Pracuje również w Mazowieckim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy.
Maja Dobiasz-Krysiak
kulturoznawczyni | badaczka kultury | edukatorka kulturalna
Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka programów edukacji kulturalnej i równościowej w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka tekstów, raportów, programów i publikacji, badaczka terenowa. W Mazowii wykorzysta doświadczenie zdobyte podczas koordynacji programów „Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole”, „Sztuka w terenie. Rezydencje artystyczne w szkole”, „Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w szkole” czy ze współpracy z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, Bardzo Młodą Kulturą, Kolektywem Terenowym i Studiami Podyplomowymi Pedagogika Teatru.
Magdalena Kisiel
socjolożka
Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań w obszarze edukacji, aktywizacji społecznej, zawodowej i kulturalnej osób z różnymi typami niepełnosprawności. W pracy w Federacji wykorzystuje swoje 12-letnie doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej w obszarze koordynacji projektów oraz sprawozdawczości merytorycznej i finansowej.
Marcin Mitzner
socjolog | trener | twórca gier | animator
Mąż Karoliny i tata Marianny, trener STOP, twórca gier i animator. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Treningu Grupowego. Współpracuje z kilkunastoma organizacjami i instytucjami z całej Polski przy realizacji projektów z zakresu partycypacji, współpracy międzysektorowej, reformy oświatowej i animacji środowisk lokalnych. Wykreował i zrealizował ponad 150 projektów społecznych dla różnorodnych grup odbiorców.
Barbara Pędzich-Ciach
ekonomistka | magister zarządzania | certyfikowana trenerka | animatorka
Od 10 lat związana z sektorem obywatelskim i publicznym. Praktyk i doradczyni w zakresie budowania infrastruktury współpracy na rzecz rozwoju lokalnego. Twórczyni i koordynatorka projektów społecznych i inwestycyjnych. Prezeska Stowarzyszenia Tradycyjnie i Nowoczesnych dla Wsi.