dołącz do nas

Jeśli jesteś organizacją pozarządową działającą na terenie województwa mazowieckiego brakuje Ci wsparcia w Twoich działaniach albo chcesz budować sieć współpracy z innymi, dołącz do nas!

 

Kim jesteśmy?

Federacja działa już od ponad 15 lat na terenie województwa mazowieckiego. Jesteśmy dobrowolnym porozumieniem ponad 60 różnorodnych NGO-sów. Wśród nas są małe organizacje z terenów wiejskich i duże działające w Warszawie, stowarzyszenia i fundacje, o zróżnicowanym profilu – od kultury przez ekologię po pomoc społeczną. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie.

Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności. Proponując organizacjom członkostwo w swoich szeregach, Mazowia oferuje także skuteczne narzędzie do lobbowania na rzecz III sektora oraz wyrazistą pozarządową reprezentację mówiącą jednym głosem w rozmowach z sektorem publicznym. We wszystkich działaniach Mazowia zwraca baczną uwagę na przestrzeganie etyki zawodowej i wartości III sektora formułowanych w Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych oraz w Karcie Różnorodności.

Federacja prowadzi też własne projekty – obecnie jako jeden z partnerów Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych wspieramy prace Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego. Razem z Mazowieckim Instytutem Kultury zajmujemy się edukacją kulturową na Mazowszu w ramach projektu Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury. W ramach projektu NGO.MAZOWIA.COM szkolimy i organizujemy Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

 

Co dla Ciebie mamy?

 

Czego od Ciebie oczekujemy?

Szegółowe zasady członkowska

 

Co musisz zrobić by do nas dołączyć?

Należy złożyć w biurze Federacji komplet dokumentów: 

Decyzję o przyjęciu do Federacji na podstawie złożonych dokumentów podejmuje Zarząd na pierwszym spotkaniu od daty wpłynięcia dokumentów do biura Federacji. O decyzji Zarządu organizacja jest informowana w terminie 14 dni od daty spotkania, na którym podjęta została decyzja w sprawie członkostwa. Wiadomość wysyłana jest pisemnie mailem i / lub pocztą tradycyjną.

Kto wie, może zawsze czekaliśmy właśnie na Ciebie?