#federacja

Zaproszenie na XVII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

 
Federacja Mazowia, Stowarzyszenie Mierz Wysoko oraz Mazowiecki Instytut Kultury serdecznie zapraszają mazowieckie ngo na XVII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

To jedyne spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych z całego województwa mazowieckiego oraz urzędników i urzędniczek współpracujących z NGO. Jego celem jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. 

MFIP XVII odbędzie się 28 września w Warszawie, w godzinach 9.00-16.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury (Warszawa, ul. Elektoralna 12).  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Wszystkie bieżące informacje można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/events/2034417050040573


Zapraszamy:

 • Działaczy i działaczki organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP);

 • Urzędników i urzędniczki współpracujących z organizacjami pozarządowymi;

 • Pracowników i pracowniczki lokalnych grup działania

W tym roku w programie m.in.:

 • Dyskusja o dostępności

 • Zarządzanie budżetem i finansami

 • Jak zadbać o siebie i znaleźć swoje potencjały

 • Środki Unijne dla NGO

 • NGO a zmiany klimatu

ZAPEWNIAMY:

 • Bezpłatny udział;

 • Ciekawy program;

 • Integrację i poznanie działaczy z całego województwa

 • Duuużo wiedzy, inspiracji i energii do dalszego działania;
   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

https://forms.gle/wutubWrPBGgWwvwp9

Termin zgłoszeń upływa 20 września 2021 r.

 

XVII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest współorganizowane przez Federacja Mazowia oraz Stowarzyszenie Mierz Wysoko – Aplikacja 2do2. Wydarzenie realizowane jest w partnerstwie z Mazowiecki Instytut Kultury.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Patronat medialny: warszawa.ngo.pl
W razie pytań prosimy o kontak mailowy: a.czyzewska@mazowia.org.pl

 

Mazowieckie JST i NGO – lepsza współpraca. Jak to robić?

 
 
 
Jak poprawiać współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi? Dlaczego JST potrzebują fundacji i stowarzyszeń? Co może dać samorząd, by stowarzyszenia i fundacje, mogły skuteczniej pomagać mieszkańcom? Jak prowadzić konsultacje z ngo? Czy fundacje i stowarzyszenia chcą tylko pieniędzy?
Na te inne pytania odpowiemy podczas debaty „Mazowieckie NGO i JST – lepsza współpraca. Jak to robić?”
Debata odbędzie się 23 września (czwartek) w godzinach 10.00 – 12.00 za pomocą aplikacji ZOOM.
 
Wezmą udział:
• Katarzyna Ornarowicz, Starostwo Powiatowe w Płońsku, starszy specjalista ds promocji, zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi
• Grzegorz Herubiński, Prezes Federacji Rosa z Przasnysza
• Huber Pasiak, Prezes LGD Ziemii Siedleckiej, kandydat na wójta gminy Zbuczyn
Spotkanie poprowadzi Anna Czyżewska, Prezeska Federacji Mazowia
 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy:
• Wójtów, burmistrzów, starostów mazowieckich samorządów,
• Ich zastępców oraz sekterzy gmin i miast Mazowsza
• Radnych gmin, miast, powiatów Mazowsza oraz Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
• Urzędników i urzędniczki odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami
• Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
• Działaczy i działaczki lokalne związanych z organizacjami pozarządowymi
 
—- 
Osoby zainteresowane udziałem w roli słuchaczy w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/zBMPbH76waxYFj6i7
Link do spotkania prześlemy mailowo.
—-
Zapraszamy też do dołączenia do grupy: Mazowiecka Grupa Pełnomocników i Pełnomocniczek ds NGO – https://www.facebook.com/groups/946969359412807
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach dotyczących współpracy NGO i JST prosimy o kontakt mailowy: m.studzinska@mazowia.org.pl

—–
Debata jest częścią projektu Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO-JST, który realizuje Federacja Mazowia w partnerstwie z Federacją Rosa oraz Powiatem Płońskim.
—–
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Okno „za granicę” dla mazowieckich ngo

 

W dniach 6-9 października przedstawicielki i przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji Mazowia wezmą udział w projekcie Okno „za granicę” dla mazowieckich ngo

W ramach projektu chcemy, aby grupa 14 osób (12 działaczy i działaczek pozarządowych oraz samorządowców oraz 2 osoby po stronie organizatora) wzięła udział w 4-dniowej wizycie studyjnej w Brandenburgii, której celem będzie poznanie działalności lokalnych, niemieckich organizacji pozarządowych, form ich współpracy z administracją samorządową a także nawiązanie bezpośredniej współpracy z min. 5 niemieckimi ngo celem realizacji wspólnych projektów w latach następnych (przyszłe projekty mogą być finansowane m.in. w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Fundacji Polsko-Niemieckiej, konkursu „Dyplomacja publiczna”, programu Erasmus). Projekt będzie realizowany we współpracy z EUROSOZIAL – Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej, organizacja członkowska Niemieckiego Parytetowego Związku Socjalnego, Niemieckiego Stowarzyszenia Publicznej i Prywatnej Opieki Społecznej i Sieci Ruch Europejski w Niemczech, a także Stowarzyszeniem Slubfurt z Franfurtu nad Odrą.

Przewidujemy także współpracę ze Związkiem Krajowym Berlina Parytetowego Związku Socjalnego – spotkanie inauguracyjne w Berlinie. Wizytę studyjną poprzedzi warsztat przygotowawczy on-line dla uczestników wyjazdu. Poprzez rozwój międzyregionalnej współpracy zagranicznej z partnerami z Brandenburgii chcemy rozwijać i profesjonalizować mazowieckie organizacje pozarządowe wg doświadczeń, praktyk i standardów organizacji niemieckich. 

W projekcie będą brały udział organizacje członkowskie Federacji Mazowia oraz organizacje niemieckie z Berlina i Branderburgii. Wszyscy partnerzy – stowarzyszenie oraz związki stowarzyszeń poprzez kontakt bezpośredni ze swoimi członkami wiedzą, w jaki sposób pracują czy jakie działania podejmują. Obserwując ich prace, ale także będąc w kontakcie osobistym z uczestnikami będziemy wiedzieć, czy podejmowane działania są realizowane na fali doświadczeń wyniesionych z wizyty studyjnej. Pragniemy też zaznaczyć, że zdajemy sobie sprawę, że doświadczenia wizyt studyjnych z jednej strony mogą przekładać się na konkretne inicjatywy podejmowane wspólnie z poznanymi partnerami, ale z drugiej dają inspirację do realizacji nowych działań czy modyfikacji działań dotychczas prowadzonych. Poszerzają horyzonty, dają inną perspektywę, inspirują. Niniejszy projekt jest pierwszą wspólną inicjatywą Federacji Mazowia, EUROSOZIAL i Stowarzyszenia Slubfurt.

Mamy jednak nadzieję, że będziemy kontynuować działania, które zostaną zaprojektowane w oparciu o deklaracje uczestników i uczestniczek na zakończenie projektu. Tą formą ewaluacji będą objęci zarówno beneficjenci projektu z Niemiec, jak i osoby z Polski, które będą prezentować działania swoich organizacji. Wizyta studyjna nie zawsze daje bezpośrednie i szybkie rezultaty. Zdajemy sobie sprawę, że działania powstałe na fali tego doświadczenia mogą pojawić się po kilku czy nawet kilkunastu miesiącach. Jednocześnie inspiracje mogą być wykorzystywane nie tylko w pracy jednej konkretnej organizacji, którą w trakcie wizyty będą reprezentować uczestnicy i uczestniczki, ale także w ich pracy zawodowej, działalności w innych ngo, czy nawet życiu osobistym. Na trwałość projektu będą miały wpływ zarówno nawiązane relacje osobiste jak i relacje instytucjonalne, prowadzące do min. 4 wspólnych projektów w 2022r.

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

„Zwrot w stronę migrantów i migrantek” – nabór uczestników

 

Federacja Mazowia jesienią planowała wizytę studyjną „Zwrot w stronę migrantów i migrantek„. Ze względu na pandemię została ona wtedy odwołana, ale teraz udało się .

👉18 – 23 lipca widzimy się w Warszawie. 
👉 Chcesz wiedzieć, jak tworzyć ofertę kulturalną otwartą na potrzeby osób doświadczających migracji, w tym migrantów i migrantek ekonomicznych?
👉 Zastanawiasz się, jak zaprosić migrantów i migrantki do swojej instytucji?
👉 Nie wiesz, co robią w wolnym czasie migranci i migrantki w Twojej miejscowości?
😎 W dniach 18- 23 lipca 2021 wraz z partnerami z Czech – Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) i Słowacji organizujemy pięciodniową WIZYTĘ STUDYJNĄ w Warszawie dla działaczy i działaczek kultury. 😎
Projekt skierowany do pracowników i pracownic samorządowych instytucji kultury z terenu województwa mazowieckiego oraz działaczy i działaczek pozarządowych, z wyłączeniem Warszawy.
Zapraszamy osoby pracujące w ośrodkach kultury, bibliotekach, muzeach, teatrach, fundacjach, stowarzyszeniach. Katalog instytucji nie jest zamknięty.
W programie:
👉 spotkania z badaczami i badaczkami migracji (WIEDZA TEORETYCZNA)
👉 warsztat antydyskryminacyjny (DOŚWIADCZENIE I EMOCJE)
👉 spotkania w instytucjach kultury (m.in. ngo, muzea, teatry, ośrodki kultury) (WIEDZA PRAKTYCZNA)
👉 warsztaty planistyczne (UMIEJĘTNOŚCI)
👉 wymiana doświadczeń i sieciowanie z działaczami z Polski, Czech i Słowacji (MIĘDZYNARODOWE SIECIOWANIE)
‼‼ UDZIAŁ BEZPŁATNY. Zapewniamy noclegi, wyżywienie oraz zwroty kosztów podróży ‼‼
👉 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: a.czyzewska@mazowia.org.pl najpóźniej do dnia 4 lipca (niedziela) z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego temat wizyty jest dla Ciebie ważny i ciekawy?”. O zakwalifikowaniu powiadomimy 5 lipca (poniedziałek)
😎 Zadanie dofinansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego / International Visegrad Fund oraz ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
 

Raport „Mazowiecka Kuratela Społeczna”

W ramach projektu „Mazowiecka Kuratela Społeczna” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich Federacja Mazowia w latach 2019-2020 prowadziła monitoring sytuacji realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie konsultowania i uchwalania rocznych programów współpracy.

Przygotowanie raportu było finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
 
Raport jest dostępny TUTAJ

Debata „Wolność od wykluczenia”

Debata otwierająca XVI Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych p.t. „Wolność od wykluczenia” z udziałem Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, społecznej kandydatki na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ignacego Dudkiewicza, filozofa i publicysty, redaktora naczelnego „Magazynu Kontakt”. Prowadzenie: Magdalena Chrzczonowicz, OKO.press


Zapraszamy do oglądania. 

Link znajduje się TUTAJ.

————————————————————————
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 
Partnerem wydarzenia był Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury.
 
Patronat medialny:

Spotkanie i warsztaty Mazowieckie NGO a #Wiktoria1920 w Zielonce

ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE FEDERACJI MAZOWIA❗️❗️
(I pozostałe też)
⁉️ Chcesz: ⁉️
? Sieciować się z Federacją Mazowia⁉️
? Spotkać organizacje pozarządowe z Mazowsza⁉️
? Poznać sposoby pracy z lokalną historią⁉️
? Poznać historię Bitwy Warszawskiej⁉️
Zapraszamy na spotkanie i warsztaty Mazowieckie NGO a #Wiktoria1920 w dniach 1-3 października 2020 (czwartek – sobota) w Zielonce.
Przed nami m.in.:
? warsztat „Dobra integracja, dobra zabawa, dobra edukacja historyczna. Wykorzystaj gry terenowe”;
? wizyta studyjna w Parku Kulturowym Ossów WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ
? seminarium „Rola kultury w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu” .
Udział bezpłatny❗️
? Zapewniamy noclegi, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, program merytoryczny, w tym warsztaty, debaty oraz wizyty studyjne.
? Zapraszamy 2 osoby z organizacji – nie tylko organizacje członkowskie Federacji Mazowia (ale organizacje członkowskie mają pierwszeństwo).
? ZAINTERESOWANE ORGANIZACJE PROSIMY O WIADOMOŚĆ PRYWATNĄ.
 
———————————————–

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego

Niepodległa

na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Zwróć się do migrantów i migrantek – wizyta studyjna

Chcesz wiedzieć, jak tworzyć ofertę kulturalną otwartą na potrzeby osób doświadczających migracji, w tym migrantów i migrantek ekonomicznych?
Zastanawiasz się, jak zaprosić migrantów i migrantki do swojej instytucji?
Nie wiesz, co robią w wolnym czasie migranci i migrantki w Twojej miejscowości?
W dniach 4 – 9 października 2020 wraz z partnerami z Czech – Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) i Słowacji organizujemy pięciodniową WIZYTĘ STUDYJNĄ w Warszawie dla działaczy i działaczek kultury.
 
Projekt skierowany do pracowników i pracownic samorządowych instytucji kultury z terenu województwa mazowieckiego oraz działaczy i działaczek pozarządowych, z wyłączeniem Warszawy.
Zapraszamy osoby pracujące w ośrodkach kultury, bibliotekach, muzeach, teatrach, fundacjach, stowarzyszeniach. Katalog instytucji nie jest zamknięty.
 
W programie:
 • spotkania z badaczami i badaczkami migracji (WIEDZA TEORETYCZNA)
 • warsztat antydyskryminacyjny (DOŚWIADCZENIE I EMOCJE)
 • spotkania w instytucjach kultury (m.in. ngo, muzea, teatry, ośrodki kultury) (WIEDZA PRAKTYCZNA)
 • warsztaty planistyczne (UMIEJĘTNOŚCI)
 • wymiana doświadczeń i sieciowanie z działaczami z Polski, Czech i Słowacji (MIĘDZYNARODOWE SIECIOWANIE)
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/YGMGyUrjnEWNVpsU9
 
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 10 SIERPNIA 2020.
Lista 8 osób zakwalifikowanych do projektu zostanie podana do 15 sierpnia.
UDZIAŁ BEZPŁATNY. Osoby uczestniczące otrzymają na koniec certyfikaty.
 
Zadanie dofinansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego / 
International Visegrad Fund
.

Rusza rekrutacja na XVI Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Rusza rekrutacja na XVI Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych, jedyne spotkanie organizacji pozarządowych z całego województwa.
W związku z COVID jeszcze nie wiemy ostatecznie w jakiej formule (wspólne warsztaty czy raczej panele dyskusyjne i konferencja), ale wiemy już kiedy – 15 września!
Wszystko zależy od przepisów sanitarnych i liczby chętnych, dlatego zachęcamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego.
https://forms.gle/h8JjYh9L2yufjDqv9
 
ZAPEWNIAMY:
 • bezpłatny udział;
 • ciekawy program;
 • integrację i poznanie działaczy z całego województwa
 • mnóstwo wiedzy, inspiracji i zapału do dalszego działania;
 • pyszny regionalny poczęstunek, który przygotują lokalne organizacje w ramach „Partycypacji kulinarnej”
 • zwrot kosztów podróży
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 sierpnia 2020
 
Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Nabór na szkolenie „Edukacja Globalna – z czym to się je?”

„Edukacja Globalna – z czym to się je?” to projekt edukacyjny dla kadr organizacji pozarządowych realizowany przez Federację Mazowia. Cały cykl szkoleniowy poprowadzi Marta Gontarska.

Zapraszamy na cykl szkoleniowy, który składa się z:
3 webinariów – w dniach 15 (w godz. 13.00 – 16.00) oraz 22 i 29 czerwca (godziny do potwierdzenia z osobami uczestniczącymi
Szkolenia stacjonarnego – 10 września w godz. 9.30 – 16.00 w siedzibie Federacji Mazowia
Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie deklarują gotowość udziału w całym cyklu szkoleniowym.

Biorąc udział w projekcie:
– dowiesz się, czym jest edukacja globalna i jak włączać tę tematykę w swoje codzienne działania,
– poznasz przyczyn i konsekwencje współczesnych globalnych zjawisk,
– poznasz możliwość wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę,
– poznasz perspektywy Globalnego Południa,
– będziesz ćwiczyć krytyczne myślenie,
– zaplanujesz własne działania i projekty włączające tematykę edukacji globalnej.

Dla kogo:
Zapraszamy pracowników i pracownice, wolontariuszy i wolontariuszki, członków i członkinie stowarzyszeń oraz osoby związane z organizacjami pozarządowymi.
Pierwszeństwo udziału mają osoby związane z organizacjami członkowskimi Federacji Mazowia.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca. Obowiązuje limit miejsce.
Zastrzegamy możliwość skrócenia terminu przyjmowania zgłoszeń o ile zostanie wyczerpany limit. O zakwalifikowaniu do projektu powiadomimy najpóźniej 11 czerwca.

Jak się zgłosić:
Prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/muUYRyZcrFaXh2UBA

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

O prowadzącej:
Marta Gontarska – trenerka edukacji globalnej, ekspertka ds. edukacji globalnej, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), autorka scenariuszy i publikacji z zakresu edukacji globalnej m.in. dla TEA, Amnesty International, Fundacji Edukacja dla Demokracji, Kupuj Odpowiedzialnie. Współautorka czwartej edycji poradnika „Jak mówić o większości
świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?” Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO): http://igo.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/Jak_mowic_o_wiekszosci_swiata_wydanie4_-ebook.pdf oraz monografii naukowej „Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje”: https://igo.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/DSW_Edukacja-globalna_PL_v1.1-1.pdf . Specjalizuje się w metodach krytycznej edukacji globalnej: trenerka 2. stopnia dociekań filozoficznych certyfikowana przez brytyjską organizację SAPERE, w swojej pracy wykorzystuje metodę otwartych przestrzeni dla dialogu Vanessy Andreotti oraz głębokiej demokracji (CoResolve Youth Speak). Aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej ds. edukacji globalnej w Grupie Zagranica.

————————–————————–————————————————————
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.