webinaria

NGO.MAZOWIA.COM 2016

Webinarium dotyczy zagadnień związanych z działaniem i obsługą mediów społecznościowych oraz wykorzystaniem ich m.in. do kampanii marketingowych oraz budowania wizerunku i promocji organizacji w Internecie (np. Facebook, Instagram, Twitter).

Webinarium obejmuje zagadnienia związane z prezentacją wybranych narzędzi internetowych ze szczególnym uwzględnieniem tych bezpłatnych, ich funkcjonalności i przydatności w codziennej pracy organizacji. W trakcie webinarium uczestnicy poznają przydatne oprogramowania dostępne w pełni lub częściowo otwartej licencji, konkretne narzędzia internetowe oraz wiedzę jak z nich korzystać w codziennej pracy (np. doodle, kalendarze i narzędzia Google, freshmail, Clickwebinar).

Webinarium dotyczy nowoczesnych form i metod współpracy z interesariuszami organizacji pozarządowych, odpowiada na pytanie jak motywować i aktywizować ludzi do działania poprzez wykorzystanie nowych mechanizmów, prezentuje nowoczesne i innowacyjne metody działań, które możemy wykorzystać w naszej codziennej pracy i realizowanych projektach (np. system motywacyjny celujący w trwałą aktywizację beneficjentów, wykorzystanie w tym roku gry Surrogates przy akcji WOŚP).

Webinarium obejmuje zagadnienia związane z Fundrasingiem internetowym – odpowiada na pytanie jakie są dostępne narzędzia fundraisingowe w sieci, jak i kiedy najlepiej z nich korzystać (np. crowdfunding).