publikacje

Raport z diagnozy sytuacji osób starszych w Ciechanowie i okolicach

Prezentowany raport z diagnozy sytuacji osób starszych w Ciechanowie i okolicach jest integralną częścią projektu „Senior PoMocny w Partycypacji – Ciechanowska Grupa Inicjatywna”, prowadzonego przez Federację MAZOWIA we współpracy z Fundacją Edukacyjno-Sportową reGeneracja. Raport ma być przyczynkiem do dialogu w formie spotkania konsultacyjnego pomiędzy stroną społeczną, na którą w przypadku tego projektu składają się osoby powyżej 60. roku życia, a instytucjami jednostek samorządu terytorialnego. Ma stworzyć narzędzie do rozmowy, nadać jej kierunek i podstawy w postaci pozyskanych opinii, faktów i propozycji.

 Osoby starsze w Ciechanowie i okolicach

Model tworzenia lokalnych grup inicjatywnych na rzecz osób starszych

Publikacja jest narzędziem przygotowującym różnego typu grupy do brania udziału w procesie partycypacji społecznej – diagnozowania sytuacji, proponowania rozwiązań zastanych problemów i negocjowania ich z innymi uczestnikami życia społecznego.

 Model tworzenia lokalnych grup inicjatywnych na rzecz osób starszych

Nowe technologie w NGO, czyli szansa na skuteczną komunikację

Nowe technologie w ostatnich latach szturmem zdobyły niemal wszystkie dziedziny życia. Coraz to bardziej zaawansowane rozwiązania stosowane są z powodzeniem nie tylko w rozrywce, ale także w nauce, biznesie i medycynie. Ich potencjał warto wykorzystać również w działalności społecznej – mogą bowiem pomóc w skutecznym promowaniu działań naszej organizacji i budowaniu trwałych relacji z jej beneficjentami. Publikacja przybliża następujące tematy:
  1. Skuteczne narzędzia zarzadzania projektami, czasem, kreowania wizerunku
  2. Social media dla NGO
  3. Fundraising i nowe technologie
  4. Grywalizacja
 Nowe technologie w NGO