Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Projekt Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowa oferta usług i produktów, nastawiona na rozwój i zwiększenie stabilności organizacji pozarządowych, wzmocnienie efektywności dialogu społecznego oraz pomoc w ich sprawnym i efektywnym współdziałaniu z samorządem m. st. Warszawy.

Kto może skorzystać ze wsparcia SCWO?

  • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób mieszkających w Warszawie,
  • osoby, które planują założyć organizację pozarządową,
  • urzędniczki i urzędnicy Urzędu m. st. Warszawy (urzędów dzielnic i biur), współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
  • Komisje Dialogu Społecznego i Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego.

Jakie wsparcie oferuje SCWO?

  • prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
  • organizowanie szkoleń i seminariów oraz webinariów,
  • organizowanie wsparcia indywidualnego dostosowanego do potrzeb liderek i liderów organizacji pozarządowych,
  • wsparcie warszawskiego dialogu społecznego w szczególności KDS i DKDS,
  • prowadzenie portalu dla warszawskich organizacji pozarządowych,
  • udostępnienie pomieszczeń na działania merytoryczne organizacji.

Za jakie działania w projekcie odpowiada Federacja?

animuje prace warszawskiego dialogu społecznego

Celem tego działania jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania poszczególnych komisji (np. prowadzenia spotkań) oraz komunikacji pomiędzy członkami komisji, komisją i urzędem, komisją i innymi organizacjami pozarządowymi i / lub członkami społeczności lokalnej.

Kontakt do naszych animatorek znajdziesz w zakładce o nas.

coaching dla prezydiów Komisji

Jest to indywidualne poradnictwo specjalistyczne z zakresu prowadzenia komisji, standaryzacji ich działań, podnoszenia kompetencji członków komisji,  wypracowywania i prezentowania ich stanowisk.

szkolenia dla Komisji oraz dla KDS i DKDS

Szkolenia prowadzone przez ekspertów są dopasowane tematycznie do potrzeb Komisji oraz KDSów i DKDSów.

seminarium wymiany doświadczeń dla KDS i DKDS

Znamy już datę i miejsce seminarium! 

25 września 2017 | Pracownia Duży Pokój | ul. Warecka 4/6

O szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie.

publikacja elektroniczna Informatora o KDS i DKDS

Trwają prace nad informatorem. Publikacja planowana jest na grudzień 2017 i dostępna będzie w zakładce: publikacje.

udostępnienie pomieszczeń na działania merytoryczne organizacji

Federacja udostępnia swoją salę szkoleniową w każdy czwartek i czwartą sobotę miesiąca.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce: przestrzeń dla ngo.


Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (lider projektu)Federacją Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  oraz Stowarzyszeniem Klon / Jawor.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.


Szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz na stronie internetowej projektu.

29/07/2017