projekty

Mazowia dla Mazowsza

Wiosną i latem Federacja Mazowia odwiedzi większość powiatów województwa mazowieckiego. Chcemy poznać lokalne organizacje i zaprosić je do dołączenia do Federacji, ale także zachęcić do lokalnego sieciowania pokazując zalety takiej formy współpracy. Spotkania będą także okazją do wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach finansowania działań, burzy pomysłów nad wspólnymi projektami, ale także […]
więcej »

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program mający wesprzeć merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w województwie mazowieckim. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Głównym podmiotem zarządzającym – Operatorem Głównym – jest Mazowiecki Instytut Kultury.
więcej »

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowy system bezpłatnego wsparcia dla fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Celem SCWO jest wspieranie organizacji w rozwoju instytucjonalnym i we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.
więcej »

Forum Komisji Dialogu Społecznego

Głównym zadaniem FKDS-u będzie wymiana informacji, komunikacja i wsparcie współpracy między poszczególnymi ciałami dialogu, co ma wzmocnić i pogłębić współpracę Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi. Dlatego do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich branżowych i dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz osoby zainteresowane tematami, które będą poruszane na spotkaniu.
więcej »

XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest spotkaniem środowiska III sektora działającego na terenie województwa mazowieckiego oraz lokalnych i regionalnych urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami. Jego celem jest przede wszystkim integracja tego środowiska, promocja aktywności obywatelskiej oraz omówienie ważnych z punktu widzenia współpracy organizacji pozarządowych i samorządów zagadnień i problemów. Federacja Mazowia organizuje MFIP już od ponad 10 lat.
więcej »

NGO.MAZOWIA.COM 2017 – skuteczne, innowacyjne, profesjonalne organizacje pozarządowe na Mazowszu

Projekt „NGO.MAZOWIA.COM 2017 – skuteczne, innowacyjne i profesjonalne organizacje pozarządowe na Mazowszu” to już druga edycja zakończonego sukcesem projektu z zeszłego roku. Składa się on z trzech komponentów: cyklu webinariów: Akademia NGO 2017, organizacji Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (MFIP) oraz publikacji Vademecum dla NGO 2017. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium.
więcej »

II Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury, Kozienicki Dom Kultury, Federacja Mazowia i Fundacja Obserwatorium zapraszają na II Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 roku w Kozienickim Domu Kultury.
więcej »