projekty

XIII Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

  Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych jest spotkaniem środowiska III sektora działającego na terenie województwa mazowieckiego oraz lokalnych i regionalnych urzędników zajmujących się współpracą z organizacjami. Jego celem jest przede wszystkim integracja tego środowiska, promocja aktywności obywatelskiej oraz omówienie ważnych z punktu widzenia współpracy organizacji pozarządowych i samorządów zagadnień i problemów. Federacja Mazowia organizuje MFIP już od ponad 10 lat. […]
więcej »

NGO.MAZOWIA.COM 2017 – skuteczne, innowacyjne, profesjonalne organizacje pozarządowe na Mazowszu

Projekt „NGO.MAZOWIA.COM 2017 – skuteczne, innowacyjne i profesjonalne organizacje pozarządowe na Mazowszu” to już druga edycja zakończonego sukcesem projektu z zeszłego roku. Składa się on z trzech komponentów: cyklu webinariów: Akademia NGO 2017, organizacji Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (MFIP) oraz publikacji Vademecum dla NGO 2017. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium.
więcej »

Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Projekt Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to kompleksowa oferta usług i produktów, nastawiona na rozwój i zwiększenie stabilności organizacji pozarządowych, wzmocnienie efektywności dialogu społecznego oraz pomoc w ich sprawnym i efektywnym współdziałaniu z samorządem m. st. Warszawy.
więcej »

II Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury, Kozienicki Dom Kultury, Federacja Mazowia i Fundacja Obserwatorium zapraszają na II Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 roku w Kozienickim Domu Kultury.
więcej »