Obserwatorium Miejskie w Płocku

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta.

Zasoby naszej planety są ograniczone i dlatego z niepokojem, a zarazem z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Niepokoi nas degradacja tkanki miejskiej, chaos przestrzenny i estetyczny, pogorszenie jakości życia, zjawisko rozlewania się miast (urban sprawl) i zamierania historycznych centrów. Ale doświadczenie wielu miast europejskich pokazuje, że trend ten można odmienić lub zahamować, co pozwala mieć nadzieję, że nie jest za późno, by nasze miasta stały się ponownie miastami dla ludzi, na ludzką skalę. 

System opierający się na nadmiernej produkcji i konsumpcji, w którym najważniejszy jest zysk finansowy i którego rewersem są ogromne ilości odpadów zanieczyszczających środowisko naturalne, nie prowadzi do zrównoważonej przyszłości – i to jest źródłem naszego niepokoju. Dostrzegamy w tym jednak pewną nadzieję – poprzez nasze wybory konsumenckie, jak choćby wybieranie produktów z certyfikatem ekologicznym lub rezygnację z kupowania rzeczy, których w rzeczywistości nie potrzebujemy, możemy wpływać na naszą terażniejszość i przyszłość.

Nadzieją napawa fakt, iż postawiono już trafne diagnozy, opublikowano raporty, przedstawiono strategie działania -począwszy od Krajowej Polityki Miejskiej na poziomie krajowym, poprzez Pakt Amsterdamski – Miejską Agendę UE, a skończywszy na Miejskiej Agendzie Zrównoważonego Rozwoju ONZ. O konieczności zrównoważonego rozwoju mówi się od lat 70. ubiegłego wieku, kiedy zauważono, iż istnieją granice wzrostu.  Niepokoi nas upływ czasu, jaki mija od momentu publikacji oficjalnych dokumentów do realizacji ich zapisów. 

Obserwatorium Miejskie ma nadzieję przyczynić się do wprowadzania w życie rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi.