Fundacja KOS

Adres: Francuska 4, Warszawa, Polska
Adres: Francuska 4, Warszawa, Polska

Fundacja Korpus Ochotników Specjalistów wybrała jako wiodący obecnie kierunek przeciwdziałanie marginalizacji uboższych, upośledzonych warstw społecznych. Wspieramy więc organizacje opiekujące się grupami, których upośledzenia wynikać mogą zarówno z niepełnosprawności członków rodziny, jak i z jej dysfunkcyjności spowodowanej ubóstwem, nałogami czy innymi subiektywnymi czynnikami.