Bank Żywności SOS w Warszawie

Adres: Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów
Adres: Bodycha 97, Reguły, 05-820 Piastów

Misją Banku Żywności SOS w Warszawie jest dążenie do zaspokojenia potrzeb żywnościowych najuboższych grup społecznych województwa mazowieckiego i niedopuszczenia do marnotrawienia żywności.