zespół

Anna Czyżewska
Wiceprezeska Zarządu
etnografka
Od 10 ponad lat pracuje w trzecim sektorze. Ukończyła Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, roczny program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy oraz Szkołę Treningu Grupowego. Przez 10 lat związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” oraz Pracownią Duży Pokój. W latach 2012 – 2015 była członkinią Społecznej Rady Kultury przy Prezydent m.st. Warszawy. W latach 2017-2018 w Stołecznym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych pracowała z warszawskimi komisjami dialogu społecznego. Koordynatorka projektu „Mazowia dla Mazowsza”.
Justyna Dubanik
Animatorka
trenerka antydyskryminacyjna | edukatorka
Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w animowaniu pracy grupy, facylitacji procesów grupowych oraz w prowadzeniu szkoleń i realizacji działań edukacyjnych. Współpracowała m.in. z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacją Aktywizacja, Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego. W ramach współpracy z Federacją Mazowia jest animatorką w projekcie Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Grażyna Nartowska-Kijok
Dyrektorka Biura
ekonomistka
Absolwentka SGH w Warszawie. Od 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi. W latach 2008-2011 Prezes Wydawnictw Polskiego Związku Niewidomych. Od 2011 r. Prezes Fundacji „GOTOWI – START” . Autorka pomysłów i wniosków dotacyjnych, a także koordynator projektów dotyczących dzieci i młodzieży, środowiska osób niewidomych i słabowidzących oraz osób bezdomnych, w większości w partnerstwie z innymi organizacjami. Od 2017 r. Członek Rady Fundacji Niewidomych Żeglarzy „ŚLEPA KURA”. Doradca CSR PARPu. Wolontariusz w projekcie Warszawskiego Instytutu Bankowości – „BAKCYL” – obejmującego edukację finansową młodzieży we współpracy ze szkołami. Doświadczony menadżer w firmach branży finansowej.
Magdalena Pachel
Koordynatorka Projektów
ekonomistka
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych KUL. Posiada ok. 10-letnie doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych w obszarze obsługi administracyjno-finansowej oraz koordynacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych z różnych źródeł.
Paulina Tramecourt
Wiceprezeska Zarządu
Animatorka działań o wymiarze lokalnym, wieloletnia wolontariuszka zaangażowana w sprawy lokalne. Od 2008 roku prezeska Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy, które ma na celu poprawę jakości szeroko pojętej oferty edukacyjnej w gminie Kampinos. Koordynatorka grup wolontariackich przy stowarzyszeniu z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z wolontariuszami. Propagatorka i twórczyni wolontariatu młodzieżowego skupionego wokół Parków Narodowych, pasjonatka ekstremalnych podróży, zwolenniczka synergii w działaniach, uzależniona od pisania i realizacji projektów społecznych. Z wykształcenia ekonomistka, obecnie studentka Collegium Civitas na kierunku Coaching i Psychologia Społeczna, z zamiłowania ceramiczka związana z Domem Pracy Twórczej w Granicy.
Karol Wittels
Prezes Zarządu
socjolog | politolog | badacz kultury
Absolwent podyplomowych studiów menadżerów kultury SGH. Prezes Fundacji Obserwatorium. Specjalizuje się w badaniach instytucji kultury, uczestnictwa w kulturze oraz realizacji diagnoz lokalnych. Ponadto prowadzi szkolenia w obszarze fundraisingu, zarządzania projektem oraz realizacji projektów badawczych w obszarze kultury oraz autorskie zajęcia w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Współautor ponad 20 raportów badawczych z obszaru kultury. Jako wiceprezes Federacji Mazowia pracuje w zespole opracowującym Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej oraz koordynuje organizację II Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury.