załoga

Michał Bargielski
Członek Zarządu
socjolog | ewaluator
Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działania Federacji wspiera wiedzą i informacjami wynikającym z badań prowadzonych w wielu częściach Mazowsza, a także doświadczeniem w prowadzeniu badań ewaluacyjnych programów publicznych. Pracuje również w Mazowieckim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację Fundusz Współpracy.
Anna Czyżewska
Animatorka
etnografka
Od 10 lat pracuje w trzecim sektorze. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz roczny program rozwojowy Interkulturowi Nawigatorzy. Związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” oraz Pracownią Duży Pokój. W latach 2012 – 2015 członkini Społecznej Rady Kultury. W ramach współpracy z Federacją Mazowia jest animatorką w projekcie Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Maja Dobiasz-Krysiak
Członkini Zarządu
kulturoznawczyni | badaczka kultury | edukatorka kulturalna
Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka programów edukacji kulturalnej i równościowej w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka tekstów, raportów, programów i publikacji, badaczka terenowa. W Mazowii wykorzysta doświadczenie zdobyte podczas koordynacji programów „Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole”, „Sztuka w terenie. Rezydencje artystyczne w szkole”, „Sztuka zaangażowania. Rezydencje artystyczne w szkole” czy ze współpracy z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej, Bardzo Młodą Kulturą, Kolektywem Terenowym i Studiami Podyplomowymi Pedagogika Teatru.
Justyna Dubanik
Animatorka
trenerka antydyskryminacyjna | edukatorka
Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w animowaniu pracy grupy, facylitacji procesów grupowych oraz w prowadzeniu szkoleń i realizacji działań edukacyjnych. Współpracowała m.in. z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacją Aktywizacja, Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego. W ramach współpracy z Federacją Mazowia jest animatorką w projekcie Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Magdalena Kisiel
Koordynatorka Projektów
socjolożka
Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań w obszarze edukacji, aktywizacji społecznej, zawodowej i kulturalnej osób z różnymi typami niepełnosprawności. W pracy w Federacji wykorzystuje swoje 12-letnie doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej w obszarze koordynacji projektów oraz sprawozdawczości merytorycznej i finansowej.
Katarzyna Kułakowska
Dyrektorka Biura
kulturoznawczyni | animatorka kultury | koordynatorka projektów
Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy w Federacji wykorzystuje swoje bogate doświadczenie w koordynowaniu projektów zarówno społecznych, jak i animacyjnych czy badawczych, oraz w zarządzaniu zespołem. Współpracowała m.in. z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Mazowieckim Instytutem Kultury, Kolektywem Badawczym i Fundacją Obserwatorium.
Marcin Mitzner
Prezes Zarządu
socjolog | trener | twórca gier | animator
Mąż Karoliny i tata Marianny, trener STOP, twórca gier i animator. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Treningu Grupowego. Współpracuje z kilkunastoma organizacjami i instytucjami z całej Polski przy realizacji projektów z zakresu partycypacji, współpracy międzysektorowej, reformy oświatowej i animacji środowisk lokalnych. Wykreował i zrealizował ponad 150 projektów społecznych dla różnorodnych grup odbiorców.
Barbara Pędzich-Ciach
Członkini Zarządu
ekonomistka | magister zarządzania | certyfikowana trenerka | animatorka
Od 10 lat związana z sektorem obywatelskim i publicznym. Praktyk i doradczyni w zakresie budowania infrastruktury współpracy na rzecz rozwoju lokalnego. Twórczyni i koordynatorka projektów społecznych i inwestycyjnych. Prezeska Stowarzyszenia Tradycyjnie i Nowoczesnych dla Wsi.
Paulina Skorupińska
magister filozofii
Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Studentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, specjalizacja organizacje pozarządowe. Nauczycielka etyki. Członkini założycielka i skarbniczka w Stowarzyszeniu Aqueduct – grupy pasjonatów, nauczycieli, filozofów i społeczników, którzy działają wspólnie na rzecz edukacji filozoficznej. Interesuje się wpływem technologii na społeczeństwo. W ramach praktyk w Federacji Mazowia jest odpowiedzialna za promocję organizacji członkowskich. W projekcie Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych jest administratorką przestrzeni udostępnianej dla organizacji pozarządowych w siedzibie Federacji Mazowia.
Karol Wittels
Wiceprezes Zarządu
socjolog | politolog | badacz kultury
Absolwent podyplomowych studiów menadżerów kultury SGH. Prezes Fundacji Obserwatorium. Specjalizuje się w badaniach instytucji kultury, uczestnictwa w kulturze oraz realizacji diagnoz lokalnych. Ponadto prowadzi szkolenia w obszarze fundraisingu, zarządzania projektem oraz realizacji projektów badawczych w obszarze kultury oraz autorskie zajęcia w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Współautor ponad 20 raportów badawczych z obszaru kultury. Jako wiceprezes Federacji Mazowia pracuje w zespole opracowującym Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej oraz koordynuje organizację II Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury.