Akademia NGO 2017

Akademia NGO 2017 to wykorzystanie mechaniki znanej z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia zaangażowania i motywacji uczestników w proponowane działania. Technika ta bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych, osiągalnych wyzwań, z rywalizacji i współpracy.

Akademia NGO 2017 w ramach projektu NGO.MAZOWIA.COM 2017 to zgrywalizowany cykl webinariów, którego celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli mazowieckich organizacji pozarządowych – w tym roku głównie z zakresu kompetencji miękkich takich, jak: umiejętność porozumienia bez przemocy w codziennej pracy organizacji, znajomość zasady empowermentu w prowadzonych działaniach, wrażliwość na mechanizmy dyskryminacji czy uważność w kwestii dostępności organizacji czy realizowanych przez nią wydarzeń. Tegoroczne webinaria stanowić będą wspaniałe uzupełnienie dla zeszłorocznego cyklu dotyczącego głównie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, nowych trendów i narzędzi dla ngo, które możesz obejrzeć w zakładce: webinaria.

Akademia NGO 2017 ma charakter gry, której uczestniczką i uczestnikiem może być każda i każdy związana/y z organizacją pozarządową działającą na terenie województwa mazowieckiego. Aby wziąć udział w grze należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem: rejestracja.

 rejestracja trwa do 05/09 | udział w grze jest bezpłatny | decyduje kolejność zgłoszeń | obowiązuje formularz zapisów

W czasie trwania gry aktywność i zaangażowanie graczy jest punktowane i nagradzane odznakami. Szczegółowe zasady punktacji znajdziesz w regulaminie 2017. Dla najbardziej zaangażowanych graczy, a także dla ich organizacji przewidziane są nagrody.


Kalendarium i szczegółowe opisy webinariów

7/09 czwartek | godz. 1800 – 2100

Dostępność w organizacji: czym i dla kogo jest oraz w jaki sposób się za to zabrać?

Jesteśmy fajni i nie wykluczamy nikogo. Na pewno? Równość jest dla nas ważna i robimy wszystko, by zadbać o dostępność dla wszystkich. Wszystko? Nasze biuro jest w niedostępnym miejscu, na razie nic na to nie poradzimy, więc skupiamy się na czym innym. Nic nie poradzimy?

Dostępność zaczyna się i kończy na ludziach. Porozmawiamy o tym, jak wiele od nas zależy, jak świetnie można zadbać o dostępność w naszej codziennej działalności i dlaczego warto to robić. Zastanowimy się nad sposobami, narzędziami i nad tym, czy zawsze warto rzucać się z motyką na słońce.

Maciek Augustyniak – z Fundacji Polska Bez Barier. Lubi o sobie myśleć jako o mądrali od dostępności. Od kilku lat szkoli wyłącznie fajnych ludzi 🙂 Dostępność architektoniczna, urbanistyczna, procedury, standardy wydarzenia, imprezy. Zajmuje się potrzebami różnych ludzi i sportem osób z niepełnosprawnościami.


14/09  czwartek | godz. 1800 – 2100

Dialog w organizacji: jak budować porozumienie w sytuacji konfliktowej?

Choć w Waszej organizacji gracie do jednej bramki, zapewne nieraz zdarzają się Wam różnice poglądów. Konflikty są naturalną częścią życia zespołu, ale – o ile nie zadba się o nie w odpowiedni sposób – potrafią negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie. W czasie webinarium poznacie metodę Porozumienia bez przemocy Marshalla B. Rosenberga i dowiecie się, jak wykorzystywać ją w codziennej pracy. Odpowiemy sobie na pytania: W jaki sposób komunikujemy się w naszych organizacjach? Jak rozmawiać ze sobą w sytuacji konfliktowej? Co robić, kiedy emocje biorą górę? I wreszcie – jak wykorzystać konflikt, żeby poprawić funkcjonowanie zespołu? Na konkretnych przykładach przyjrzymy się popularnym w naszej kulturze wzorcom komunikacji i zastanowimy się, jak je zmienić, by służyły porozumieniu, a nie podziałom.

Izabela Meyza – antropolożka kultury. Absolwentka kulturoznawstwa i szkoły trenerów STOP, edukatorka związana z trzecim sektorem. Jako autorka programów edukacyjnych i trenerka współpracuje z organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną i dialogiem między różnymi grupami. W swojej pracy inspiruje się koncepcją porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga.


20/09 środa | godz. 1800 – 2100

Europejski Fundusz Społeczny dla mazowieckich ngosów: jak skorzystać z szansy?

Inteligentne specjalizacje, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zasada konkurencyjności, strategia rozwoju Mazowsza, generator wniosków Sowa, generator wniosków Mewa, ustawa wdrożeniowa – jak się w tym nie zagubić i jak skorzystać z szansy jaką daje organizacjom Europejski Fundusz Społeczny w perspektywie 2014-2020?

Podczas webinarium omówimy możliwości pozyskania środków na projekty przyczyniające się do rozwoju społecznego Mazowsza oraz sposoby radzenia sobie z najczęściej spotykanymi utrudnieniami, z którymi mierzą się organizacje planujące projekty EFS.

Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i opinii na temat pułapek związanych ze składaniem wniosku o dofinansowanie i realizacją projektu. Pozwoli to na opracowanie indywidualnych planów aplikowania o środki EFS zgodnie z potrzebami beneficjentów i organizacji.

Artur Wywigacz – autor i koordynator projektów związanych z edukacją i integracją społeczną. Członek komisji oceniających wnioski o dofinansowanie. Od wielu lat związany z rozwojem potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych m.in. jako doradca i animator regionalnego ośrodka EFD i Centrum doradczego Eurodotacje.

 


04/10 środa | godz. 1800 – 2100

Nic o nas bez nas: czym jest zasada empowermentu w projekcie?

Czy zastanawiasz się jak realizować projekty i działania tak, aby wzmacniały osoby z myślą, o których są realizowane? Empowerment to zasada i sposób działania, który to umożliwia.

Czy to możliwe? Jak to robić? Jak korzystać z wiedzy i doświadczenia osób, dla których planowane są działania? Na te pytania odpowiemy podczas webinarium. Będzie to okazja do tego, by dowiedzieć się czym dokładnie jest empowerment, zastanowimy się też jak go uwzględniać na każdym etapie realizacji projektu.

Justyna Dubanik – animatorka, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka. Od 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w animowaniu pracy grupy oraz facylitacji procesów grupowych Autorka i realizatorka wielu projektów społecznych. Współautorka programu rozwoju kompetencji self-advokackich dla liderek i liderów środowiska osób głuchoniewidomych.


19/10 czwartek | godz. 1800 – 2100

Co widzisz na obrazku? Ćwiczenia z różnorodności

Porozmawiamy o widocznych i niewidocznych grupach w polskim społeczeństwie i o relacjach między tymi grupami. Przyjrzymy się mechanizmom, które dzielą ludzi i umożliwiają dyskryminację. Poznamy mechanizmy, które można wykorzystać do tego, aby zmniejszać uprzedzenia i podziały. Zastanowimy się, jak tożsamość (i przynależność do różnych grup) może wpływać na pracę. Co robić, żeby niezamierzonym efektem działań nie było reprodukowanie stereotypów, uprzedzeń i wykluczeń? Jak efektywnie integrować? Czego uczy nas różnorodność? Między innymi na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas webinarium.

Lena Rogowska – trenerka równościowa, animatorka kultury. Od 2006 roku działa w Stowarzyszeniu Praktyków Kultury, którego jest współzałożycielką i prezeską zarządu. Pracuje w różnych środowiskach – małych i dużych miejscowościach, szkołach, ośrodkach dla uchodźców, zakładach poprawczych, szpitalach. Używa narzędzi facylitacyjnych i perfomatywnych (storytelling, spoken word, video, muzyka, teatr), aby działać na rzecz integracji, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Pracuje z instytucjami (biblioteki, domy kultury, szkoły) ucząc prowadzenia działań włączających i integrujących. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe. W 2014 roku uhonorowana dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.